5 лабЗертханалық жұмыс № 5

Формальді титрлеу әдісі арқылы сүттегі ақуызды анықтау және есептеу әдісімен сұттің құрғақ затын анықтау

Жұмыстың мақсаты : сүттегі майдың салмақтық үлесі (Гербер әдісі) және ақуыздың массалық үлесін ГОСТ 25179 бойынша анықтау.

Жұмыстың орындалу техникасы

Формальдегид ақуыздың аминотоптарымен реакцияға түсіп, аминотоптар өзінің негізгі қасиеттерін жоғалтады, ал ақуыздың қышқыл қасиеттері керісінше күшейе түседі. Бұл әдіспен қышқылдығы 220С аспайтын тек қана сүт ақуызын анықтауға болады.

Анықтау әдісі. Пипетка арқылы 20 мл сүтті алып сыйымдылығы 150 – 200 мл стаканға саламыз, үстіне 2% -тік фенолфталиннің 0,25 мл көлемін қосып 0,1 н гидроксид ерітіндісімен титрлейміз, бұл процесті ал қызыл түс пайда болғанша жалғастырамыз. Одан кейін жаңадан дайындалған және нейтралданған 36 – 40 % — тік формалиннің 4 мл шамасын қосамыз, одан кейін бірінші процестегідей етіп титрлейміз.

Формалинге қосып істегендегі және 0,959 – ға көбейткен 0,1 н натрий гидроксидін титрлеуге кеткен мм – лер саны сүттегі ақуыздың пайыздық үлесін көрсетеді.

Бақылау эталон түсін алу үшін дәл сондай ыдысқа 20 мл сүтті өлшеп, 0,5 мл 2,5 % кобальт сульфатын салып араластырамыз.

 

Натрий гидроксиді ерітіндісін 0,1 н шығыныны, мл

Сүттегі ақұыздың жалпы массалық үлесі, %

Натрий гидроксиді ерітіндісінің 0,1 н шығыны, мл

Сүттегі ақуыздың жалпы массалық үлесі, %

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

1,75

2,80

2,85

2,90

2,95

3,00

2,35

2,40

2,44

2,49

2,54

2,59

2,64

2,69

2,73

2,78

2,83

2,88

3,30

3,35

3,40

3,45

3,50

3,55

3,60

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,16

3,21

3,25

3,31

3,35

3,40

3,45

3,50

3,55

3,60

3,65

3,69

3,05

3,10

3,15

3,20

3,25

2,93

2,98

3,03

3,07

3,17

3,90

3,95

4,00

4,05

4,10

3,74

3,79

3,84

3,89

3,94

 

Есеп бойынша сүттегі құрғақ затты анықтау.

Сүттегі құрғақ заттарды табу үшін тығыздық функциясын, майдың болуымен температурасын тапқандай етіп іздестіруге мүмкіндік беретін формулалар қарастырылған.

Қазіргі таңда сүттің құрғақ табу үшін өзгертірілген Фаррингюн формуласы пайдаланылады

4,9 + Д

С = ————— + 0,5;

4

мұндағы :

С – құрғақ заттың массалық үлесі;

4,9 – тұрақты коэффициент;

Ж – майдың массалық үлесі;

Д – сүт тығыздығы, ариометр градустері (0С)

0,5 – тығыздыққа дұрыстама.

Сүттегі құрғақ заттың массалық үлесін (0С) сондай – ақ келесі формула бойынша анықталады.

С = С0 + Ж

мұнда, С0 – майсыздандырылған құрғақ сүт қалдығы;

Сүттің құрамындағы құрғақ затты есептеу арқылы табу – ең тез әдіс. Бірақ, кішкене қатенің өзі кейін есептегенде өте үлкен опасыздыққа әкелуі мүмкін. Мысалы, маймен тығыздықтың массалық үлесін табуда 0,001 – ге кеткен қателік, 0,2 % айну береді, ал май анықтау кезінде 0,1 % қателік кейінгі құрғақ затты анықтауды дәл сондай қателік береді екен.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *